Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Ku Noolanshaha Caafimaad Wuxuu ka Bilaabmaa Guriga (Somali)

 
Publication number Date Published Date Revised
21-04-036SOAugust 2023September 2023
VIEW NOW Ku Noolanshaha Caafimaad Wuxuu ka Bilaabmaa Guriga (Somali) (Number of pages: 8) (Publication Size: 2364KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology
Description Marka aan wax badan ka ogaanno kiimikooyinka sunta ah ee guryaheena yaala, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto waxaad sameyn karto si aad u yareyso soo-gaaritaanka qoyskaaga. Warka wanaagsan ayaa ah inaad isla markaaba guriga ka bilaabi karto hab-dhaqanadaada nadaafada. Daabacaadan waxay bixinaysaa talooyin iyo tilmaamo waxtar leh.
NOTES This is the Somali translation of publication 21-04-036, Healthier Living Starts at Home.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords cleaning, household toxics, safer alternatives, Toxic Free Tips, toxics, household cleaning, cleaning products, nadiifinta, nadiifinta alaabta, waxyaabaha guriga lagu sameeyo ee oo adeegsado nadaafada, suntan, cleaners
WEB PAGE Healthy home guide
RELATED PUBLICATIONS Title:

Healthier Living Starts at Home

Healthy House, Happy Home