Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Magpokus sa: Ano ang isang EIS? (Tagalog)

 
Publication number Date Published
23-04-012TLFebruary 2023
VIEW NOW Magpokus sa: Ano ang isang EIS? (Tagalog) (Number of pages: 3) (Publication Size: 538KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology
Description Ang pahayag sa pangkapaligirang epekto (environmental impact statement, EIS) ay isang komprehensibong siyentipikong pagsusuri na tumutulong sa mga ahensiya, aplikante, at publiko ng Washington na lubos na maunawaan ang malamang, malubha, at masamang epekto sa kapaligiran ng isang proyekto. Sinusuri din nito kung ang mga epektong iyon ay maaaring bawasan o alisin sa pamamagitan ng paggalugad ng mga makatuwirang alternatibo at mga hakbang sa pagbabawas na makakabawas sa mga epekto sa kapaligiran.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords EIS, environmental impact statement, pahayag sa pangkapaligirang epekto
WEB PAGE Environmental impact statement process
RELATED PUBLICATIONS Title:

Pagkolekta ng Aqueous Film-Forming Foam at Programa ng Pagtatapon: Mahahalagang Impormasyon at Buod ng Draft ng Pahayag Tungkol sa Epekto sa Kapaligiran ng Pagsunod sa Programa (Tagalog)

Focus on: What is an EIS?