Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Tẩy Nhiễm Independent Metals Plant 2

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-181VI October 2022
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Tẩy Nhiễm Independent Metals Plant 2 (SỐ TRANG: 5) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1186KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Ian Fawley
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh (Ecology) đã thương lượng một thỏa thuận pháp lý được gọi là Lệnh Đồng Thuận với Silver Bay Logging, Inc. và RJ và BA LLC, những người có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý (PLPs), cho Địa Điểm Tẩy Nhiễm 816 S. Kenyon St. Lệnh Đồng Thuận quy định PLPs giải quyết tình trạng ô nhiễm tại địa điểm. Ecology muốn quý vị góp ý cho các tài liệu sau: Lệnh Đồng Thuận - văn bản pháp lý quy định PLPs điều tra tình trạng môi trường, hoàn thành Khảo Sát Phục Hồi (RI), Nghiên Cứu Khả Thi (FS) và bản thảo Kế Hoạch Công Tác Tẩy Nhiễm (dCAP). Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia - mô tả cách thức Ecology sẽ thông báo cho cộng đồng về các hoạt động của địa điểm và các cách để tham gia
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ian Fawley at 425-324-5901 or Ian.fawley@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, legal agreement
TRANG MẠNG Independent Metals Plant 2 cleanup site webpage
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 12300

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 16139

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Independent Metals Plant 2 Agreed Order and Public Participation Plan Fact Sheet

Sitio de Limpieza de Independent Metals Plant 2

ទីតាំងសម្អាតរោងចក្រដែកឯករាជ្យ 2 (Independent Metals Plant 2 Cleanup Site)

Independent Metals Plant 2 清理站點