Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Pagpapanatiling malusog ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang pagkalantad mo sa mga pang-apula ng apoy (Tagalog)

 
Publication number Date Published
21-04-026TLJuly 2021
VIEW NOW Pagpapanatiling malusog ng iyong tahanan at pamilya: Bawasan ang pagkalantad mo sa mga pang-apula ng apoy (Tagalog) (Number of pages: 4) (Publication Size: 4762KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology; Froese, Ruth; Tamboer, Lauren; van Bergen, Saskia
Description Ang mga kemikal na pang-apula ng apoy ay ginagamit para matugunan ang mga pamantayan sa kaligtasan, pero naunawaan na ngayon ng mga scientist ang mga epekto sa kalusugan at kapaligiran ng ilan sa mga kemikal na ito. Matatagpuan sila sa buong kapaligiran ng Washington. Narito ang ilang paraan na puwede mong gawin para mabawasan ang banta ng mga pang-apula ng apoy sa iyong tahanan.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords SPWA, flame retardants, contaminants, toxics, toxic chemicals, flame retardant, contamination, Safer Products
WEB PAGE Safer Products for Washington
RELATED PUBLICATIONS Title:

Pagpapanatiling Malusog ng iyong Tahanan at Pamilya: Bawasan ang pagkalantad mo sa PFAS (Tagalog)

Ang Malusog na Pamumuhay Nagsisimula sa Bahay

Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Flame Retardants