Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Tiêu điểm: SensWA

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN NGÀY ĐƯỢC SỬA LẠI
23-02-113VI November 2023 November 2023
VÀO XEM NGAY Tiêu điểm: SensWA (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 519KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Licata, Eleanor
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh Washington đã chế tạo thiết bị cảm biến “SensWA” để cung cấp thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực về tình trạng ô nhiễm bụi mịn (PM2.5). Những thiết bị di động mới này sẽ mở rộng mạng lưới giám sát không khí hiện có của chúng tôi trên khắp Washington, đặc biệt là tại các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm không khí. Chúng sẽ cung cấp cho mọi người nhiều dữ liệu hơn về chất lượng không khí.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Scott Dubble at 360-790-3747 or scott.dubble@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA environmental justice, PM2.5, air monitoring, Overburdened Communities, fine particulates, sensor, SensWA
TRANG MẠNG Washington's Air Monitoring Network
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

关注:SensWA

Focus on SensWA

Enfoque en: SensWA

SensWA 관련된 알림

В центре внимания: SensWA

Seattle Beacon Hill Station: Focus on Air Monitoring

Chú trọng vào: Cải Thiện Chất Lượng Không Khí tại các Cộng Đồng Thiệt Thòi