Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Tẩy Nhiễm Duwamish Waterway Park

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-136VI March 2023
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Tẩy Nhiễm Duwamish Waterway Park (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1265KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Ian Fawley
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh (Ecology) đã thương lượng một thỏa thuận pháp lý được gọi là Lệnh Đồng Thuận với Thành phố Seattle (Thành Phố), cơ quan có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý (PLP), cho địa điểm tẩy nhiễm Duwamish Waterway Park (Địa Điểm) tại 7900 10th Avenue South, ở Seattle. Lệnh Đồng Thuận quy định Thành Phố giải quyết tình trạng ô nhiễm tại Địa Điểm. Chúng tôi muốn nhận góp ý của quý vị cho các tài liệu sau đây: Lệnh Đồng Thuận: văn bản pháp lý quy định Thành Phố điều tra các điều kiện môi trường, hoàn thành Khảo Sát Phục Hồi (RI), Nghiên Cứu Khả Thi (FS) và bản thảo Kế Hoạch Công Tác Tẩy Nhiễm (dCAP).Kế hoạch Công Chúng Tham gia: trình bày cách Ecology sẽ thông báo cho cộng đồng về các hoạt động tại địa điểm và các cách để tham gia.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ian Fawley at 425-324-5901 or Ian.fawley@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, public participation, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, legal agreement
TRANG MẠNG Duwamish Waterway Park cleanup site webpage
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 15139

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 49919

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

የ Duwamish የውሃ ተፋሰስ ፓርክ ማጽጃ ጣቢያ

Sitio de limpieza del Parque Duwamish Waterway

ទីតាំងសម្អាតឧទ្យានផ្លូវទឹកឌុយវ៉ាមីស (Duwamish Waterway Park)

Goobta Nadiifinta Duwamish Waterway Park

Duwamish Waterway Park清理站点

Duwamish Waterway Park Agreed Order and Public Participation Plan Fact Sheet