Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Goobta Nadiifinta Duwamish Waterway Park

DRAFT FOR PUBLIC COMMENT Comment on this draft
 
Publication number Date Published
23-09-136SOMarch 2023
VIEW NOW Goobta Nadiifinta Duwamish Waterway Park (Number of pages: 6) (Publication Size: 1139KB)
Note: click here to view and printTrouble viewing? Try these free options.
Author(s) Ian Fawley
Description Waaxdu bay'adu waxay heshiis sharci ah oo loo yaqan Amarka Lagu Heshiiyay la gashay Magaalada Seattle (Magaalada), Qofka Ka Masuul Noqonaya (Potentially Liable Person, PLP), iyo nadiifinta goobta Duwamish Waterway Park (Goobta) ee 7900 10th Avenue South, in Seattle. Amarka Lagu Heshiiyay waxa uu uga baahan yahay Magaalada inay ka jawaabto wasakhda Goobta. Waxa aanu doonaynaa fikirkaaga in aanu ka helno waraaqaha soo socda: Amarka Lagu Heshiiyay: waraaqaha sharciga ah waxay ku waajibinayaan Magaalada inay baadho mushkiladaha deegaanka, buuxiso Xalka Baadhitaanka (Remedial Investigation, RI), Qorshaha Daraasada (Feasibility Study, FS), iyo qabyo qoraalka Qorshe Hawleedka Nadiifinta (Cleanup Action Plan, dCAP). Qorshaha Kaqayb Galaha Shacabka: sharaxa sida waaxda Bay'ada ay ku wargelinayso bulshada wixii ku saabsan hawlaha goobta iyo qaababka looga qayb geli karo.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact Ian Fawley at 425-324-5901 or Ian.fawley@ecy.wa.gov
Keywords Seattle, public participation, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, legal agreement
WEB PAGE Duwamish Waterway Park cleanup site webpage
CLEANUP SITE Cleanup Site ID: 15139

FACILITY SITE Facility Site ID: 49919

RELATED PUBLICATIONS Title:

የ Duwamish የውሃ ተፋሰስ ፓርክ ማጽጃ ጣቢያ

Sitio de limpieza del Parque Duwamish Waterway

ទីតាំងសម្អាតឧទ្យានផ្លូវទឹកឌុយវ៉ាមីស (Duwamish Waterway Park)

Địa Điểm Tẩy Nhiễm Duwamish Waterway Park

Duwamish Waterway Park清理站点

Duwamish Waterway Park Agreed Order and Public Participation Plan Fact Sheet