Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Goobta Nadiifinta Alaabaadka Cuntada Dawn

DRAFT FOR PUBLIC COMMENT Comment on this draft
 
Publication number Date Published
23-09-160SOMay 2023
VIEW NOW Goobta Nadiifinta Alaabaadka Cuntada Dawn (Number of pages: 4) (Publication Size: 1188KB)
Note: click here to view and printTrouble viewing? Try these free options.
Author(s) Augie Nuszer
Description Bay'adu waxay ku heshiiyeen sharci loo yaqaan Amarka Lagula Heshiiyay Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), Cida Masuuliyada Yeelanaysa Mustaqbalka (Potentially Liable Person, PLP), goobta Nadiifinta Alaabaadka Cuntada Dawn (Site) oo ku taala 6901 Fox Avenue South in Seattle. Amarka Lagu Heshiiyay waxa uu u baahan yahay LPL inay ka jawaabto wasakhda goobta. Waxa aad ka doonaynaa fikirkaaga waraaqaha soo socda:

Amarka Lagu Heshiiyay: waraaqo sharci ah oo u baahan in Brigde Pointinay baadho xaaladaha deegaanka, dhamaystirto Baadhitaanka Xalka ah(RI), Daraasada Macquuliyada (FS), iyo qabyo qoraalka QorshahaTalaabada Nadiifinta (dCAP).

Qorshaha Ka Qayb Galka Shacabka: waxa uu sharaxayaa sida Bay'aduay ugu sheegi doonto bulshada hawlaha goobta iyo qaababka lagagaqayb geli karo.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact Augie Nuszer at 425-533-5537 or Augie.Nuszer@ecy.wa.gov
Keywords Seattle, public participation, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, legal agreement
WEB PAGE Dawn Food Products cleanup site page
CLEANUP SITE Cleanup Site ID: 16678

FACILITY SITE Facility Site ID: 3505

RELATED PUBLICATIONS Title:

Dawn Food Products Agreed Order and Public Participation Fact Sheet

የ Dawn Food Products የጽዳት ጣቢያ

Sitio de limpieza de Dawn Food Products

ទីតាំងសម្អាតផលិតផលអាទីតាំងសម្អាតផលិតផលអាហារនៅដោន (Dawn Food Products)

Hiện Trường Dọn Sạch Dawn Food Products

Dawn Food Products 清理点